מטבח יווני

מבוא למטבח היווני

חומרי גלם עונתיים ומעולים וטכניקות בישול פשוטות - שני אלה מגדירים את המטבח היווני